29:er Spinnaker sheet - Admiral Pro 8mm med dyneemaögla Robline